Kemax-nytt Korona

Da kommer det som trolig er siste oppdatering fra oss her i Kemax på en stund. Siste oppdateringer gir informasjon om justering i utbetaling til permitterte samt regler for frilansere…

Hvordan få dagpenger – Korona

Hvem kan få dagpenger ved permittering?Er du permittert må du oppfylle de vanlige vilkårene for å ha rett til dagpenger. I tillegg må du være ansatt med fast arbeidstid.For å ha rett til…

Tiltak første fase Korona

Krisetiltakene som kan hjelpe bedrifter i denne fasen av virusutbruddet ble presentert kl 12.30 i dag fredag 13. mars 2020.Vi vil kort oppsummere tiltakene.  Det vil nok komme flere støttetiltak…

Permitteringsregler – Koronavirus

Årsak for permitteringFor å kunne permittere arbeidstakere må arbeidsgiver godtgjøre at årsaken er mangel på arbeid, eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter. Korona-utbruddet kan…

Hvordan skal en oppsigelse foregå?

Fra arbeidsgivers sideHvis du er i tvil om du har saklig grunn til oppsigelse, konferer med advokat eller arbeidsgiverforening. Husk at du også skal drøfte saken med arbeidstakeren før du har…

Veien til bedre styrearbeid

Professor Morten Huse har utarbeidet åtte anbefalinger som for godt, verdiskapende styrearbeid:1. Det er et potensiale for å bedre styrearbeidet i de aller fleste bedrifter.2. Styrearbeid er mye mer enn…

Det aktive styret

Styrets viktigste arbeidsoppgave er bedriftens strategi og strategiutvikling. Dette arbeidet foregår både i og utenfor styremøtene. Egen refleksjon, diskusjon med andre, utredning, informasjonsinnhenting, representasjon osv. er sentralt i tillegg til…

Kundeundersøkelse 2017

Kundeundersøkelsen for 2017 gav oss svært gode tilbakemeldinger. Årets undersøkelse gav oss den høyeste tilfredshet siden målene startet for over 20 år siden.   Takk for tilliten!