Kemax Rådgivning

Kemax rådgivning - bilde av info-skilt

Bedriftsøkonomi, økonomisk optimalisering, skatteplanlegging administrative råd og mye mer.

Også investeringsrådgivning for privatpersoner og næringsdrivende, der den korrekte løsningen søkes ut fra status og behov i dag og ut i fra morgendagens planer.

Våre rådgivere er blant markedets mest kompetente og erfarne med spesialkompetanse innen:

– Bedriftsøkonomisk planlegging
– Ledelse og restrukturering
– Plasseringer av midler
– Lån og finansiering
– Pensjonssparing
– Arv og skifte
– Forsikringer

Nedenfor følger en presentasjon av noen av våre rådgivere. 

Rådgivere - konsulenter

Odd Monsen

Odd Monsen er utdannet Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører.

Seniorpartner Kemax Consulting.

32 års erfaring fra Ernst & Young AS, hvor av 20 år som partner.

Lang erfaring innen revisjon og revisjonsrelatert rådgivning, som skatt, generasjonsskifter, omorganiseringer, Due Diligence og bistand ved kjøp og salg av selskaper med mer.

Jan Gustav Andersen

Jan Gustav Andersen har spesialfelt inn mot topplinjevekst, endringsledelse og omdømmehåndtering.

Bred erfaringsbakgrunn fra ulike lederstillinger i industri og handelskonglomeratet Rieber & Søn ASA, adm.direktør i Kaffehuset Friele.

Gunnstein Horvei

Gunnstein Horvei er Statsautorisert revisor og Siviløkonom fra NHH.

Seniorpartner Kemax Consulting.

Lang erfaring fra konsulentvirksomhet innen utleie til økonomifunksjonen, regnskap, økonomistyring, økonomisystemer, IT og IT-sikkerhet.

Senior Manager Ernst & Young.

Førstekonsulent Hordaland Fylkesrevisjon, revisjon av Haukeland Sykehus.