Hvordan få dagpenger – Korona

  • Hvem kan få dagpenger ved permittering?

Er du permittert må du oppfylle de vanlige vilkårene for å ha rett til dagpenger. I tillegg må du være ansatt med fast arbeidstid.

For å ha rett til dagpenger når du er permittert, må punktene under være oppfylt:

  • Du er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren din ikke kan påvirke.
  • Arbeidsgiveren din har gjort det som forventes for å unngå at du ble permittert.
  • Situasjonen som har ført til at du ble permittert er midlertidig.

Er du ansatt i eget aksjeselskap kan du ha rett til dagpenger når du er permittert.

I dagens situasjon er dere helt klart innenfor kravene for permittering.

 

Fremgangsmåte for å få dagpenger/permitteringspenger.

 

For å få dagpenger må du først være registrert som arbeidssøker hos NAV. Du kan også ha krav på dagpenger hvis du er permittert, hvis arbeidsgiveren din er konkurs, hvis du nettopp har avsluttet verneplikt eller siviltjeneste, eller hvis du har vært skoleelev eller student og har hatt jobb ved siden av.

 

På nettsiden til nav, kan du bruke følgende fremgangsmåte:

 

Du bør registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger omtrent én uke før den første dagen du er helt eller delvis arbeidsledig. Du kan tidligst få innvilget dagpenger fra den dagen du sender søknaden. I denne situasjonen blir medarbeidere ofte permittert med 2 dagers varsel.  Det er derfor ikke mulig å sende søknad i god tid før man er permittert.

Du kan tape dager med dagpenger hvis du registrer deg som arbeidssøker for sent eller sender søknaden etter at du blir helt eller delvis arbeidsledig.

 

Vi anbefaler dere følgende fremgangsmåte for deres ansatte:

 

  • Registrer deg som arbeidssøkende hos Nav
  • Via spørsmålene svar at du er permittert og fra dato. Det er en mangel hos Nav for tiden, da du ikke kan skrive «ubestemt tid». Skriv da frem til f eks 31.08.2020.  Dette er innenfor maks permisjonstid i dag. Du kan alltid trekke permisjonen eller, i denne situasjonen, utvide permisjonen etter behov.
  • Legg ved oppsigelse og arbeidsavtale. Har du ikke arbeidsavtale legg med en bekreftelse fra arbeidsgiver som bekrefter fast ansettelse.

Dersom du lurer på noe mer angående konsekvenser av Korona, eller noe som vi som regnskapsførere og økonomiske rådgivere kan bistå med, så må du bare kontakte oss i Kemax.