Kemax-nytt Korona

Da kommer det som trolig er siste oppdatering fra oss her i Kemax på en stund.

Siste oppdateringer gir informasjon om justering i utbetaling til permitterte samt regler for frilansere og selvstendig næringsdrivende.  I tillegg kan bedrifter vente lettelser innenfor arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.

Avslutningsvis vil jeg gjerne få takke for alle positive kommentarer som er mottatt kemax nytt siste uken, veldig hyggelig å få oppmuntring.  Og trenger dere noen konkrete råd så gjerne ring eller send epost.  Lykke til alle sammen.

Tiltak for ansatte, frilansere og selvstendig næringsdrivende

  1. Lærlinger som mister lærlingplassen skal ha inntekt på nivå med lærling lønnen.
  2. Permitterte får lønn i 20 dager, mot 15 tidligere. Arbeidsgiver betaler de to første dagene og staten de resterende 18. 
  3. Etter 17 dager uten inntekt kan frilansere og selvstendig næringsdrivende få 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, opp til 600.000 kroner. De har også rett på sykepenger fra den tredje dagen og omsorgspenger fra dag fire. 
  4. Flere med lav inntekt kan få dagpenger. Grensen for å få dagpenger senkes til kr 74.894 kroner fra 150.000 kroner.

Lempninger i betaling av avgifter neste termin

Alle bedrifter med ansatte kan avvente betaling av arbeidsgiveravgift inntil videre.

Merverdiavgift som forfaller 14. april kan utsettes (gjelder januar og februar regnskapet).

Det er enda uklart om disse avgiftene vil bli innkrevd senere.  Men de skal i hvert fall ikke innbetales nå, og hjelper dere derfor med bedret likviditet frem mot sommeren.

 

Vi er her for deg. Ta kontakt om det er noe du lurer på vedrørende det økonomiske, regnskapsføring, eller annet ved Korona.