Nye tiltak fra regjeringen i dag, søndag 15. mars 2020

Det blir hyppige oppdateringer fra oss i KEMAX for tiden.  Men vi håper denne informasjonen kan gi dere et bedre bilde over deres situasjon og muligheter dere har for å styre bedriften i den situasjonen vi nå er inne i.  Nedenfor har vi orientert litt om det siste nye fra Regjeringen, om tiltak for små og mellomstore bedrifter.

Vi er alle oppfordret til å arbeide fra hjemmekontor og redusere vår daglige aktivitet de kommende uker.  Våre medarbeidere arbeider derfor ut fra hjemmekontor i denne tiden.  Vi er alle tilgjengelig på telefon og epost.  Vi arbeider med vanlige oppgaver og det kan avtales levering av bilag/dokumenter som vanlig. Dette kan dere avtale med din regnskapsfører.  Vi håper dette ikke skaper store problemer for dere.

Lån

Den ene er en statlig lånegaranti for banklån, særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter. Kriserammede bedrifter skal dermed lettere skaffe seg likviditeten de trenger for å komme gjennom krisen. Ordningen gjelder for nye lån til bedrifter som bankene vurderer til å være lønnsom på sikt. I første omgang skal den ha en ramme på 50 milliarder kroner, som kan bli økt om det er behov for det.

Dvs at det er din bank som vurderer ditt lånebehov og gir deg lånet.  Men beløpet er garantert av statens garantiordning.  Hvordan dette løses i praksis er for tidlig å si.

 

Fritak arbeidsgiveravgift

 

Bedrifter slipper å betale arbeidsgiveravgift som forfaller 15.mai.  Om denne ettergis eller må betales på et senere tidspunkt er pt. uvisst.