Tiltak første fase Korona

Krisetiltakene som kan hjelpe bedrifter i denne fasen av virusutbruddet ble presentert kl 12.30 i dag fredag 13. mars 2020.

Vi vil kort oppsummere tiltakene.  Det vil nok komme flere støttetiltak i tiden som kommer, og vi vil da sende ut oppdatering på samme måte som i dag.

Vi har også satt inn en mal for permitteringer som de av dere som trenger dette kan benytte overfor ansatte og NAV.  Det er da den ansatte selv om må gå til Nav og levere inn permisjonsvarselet dere har gitt dem.

  • Lønnsplikt ved permisjon reduseres fra 15 til 2 dager for bedriften. Dvs at dere kun skal betale lønn i to dager etter at permisjonsvarsel er levert arbeidstaker.
  • Dagpenger betales normalt ut 14 dager etter man er permittert. Nå betaler Nav ut penger fra første dag. Dvs at arbeidstaker mottar lønn for dere i dag en og to, og deretter fra dag tre og utover fra Nav.
  • Krav til å få dagpenger senkes fra min 50% til 40% stilling.
  • Bedrifter som går med underskudd i år, kan få tilbakebetalt skatt fra tidligere års overskudd.
  • Går bedriften med underskudd kan betaling av formuesskatt utsettes.
  • Selvstendig næringsdrivende skal betale første termin forskuddsskatt 16. mars. Denne fristen er nå endret til 1. mai.

 

Det vil finnes konkret informasjon om disse reglene på skatteetaten.no.

 

Ta gjerne kontakt hvis dere trenger hjelp eller informasjon fra oss i Kemax.