Hvordan endrer jeg forskuddsskatt eller skattekort?

Alle ansatte har automatisk fått skattekort i januar basert på den informasjon skatteetaten har for tidligere år.  Hvis dette endrer seg (f eks ved nedsatt lønn) kan du selv justere ned skattetrekket. 

Gå inn på skatteetaten.no og følg pålogging der.  Bruk bankid eller bankid på mobil for å få opp skjema.  Deretter kan du endre lønnen din fra det nivået den var i fjor til det nivået lønnen er nå.  Dette gjelder også hvis du er permittert fra arbeidet og derved mottar lavere lønn fra NAV enn du er vant med.  Du bør huske å justere opp igjen lønnen når du kommer tilbake til arbeidet.  Ellers risikerer du restskatt neste år.

Samme fremgangsmåte gjelder for selvstendig næringsdrivende eller andre som for forhåndsskatt med fire terminer i året.  Denne kan også justeres på samme måte med å endre på det grunnlaget som ligger i dagens skjema.  Når denne endringen blir sendt inn via «send inn» knappen vil terminbeløpet bli justert ned i henhold til de endringer du lå inn.

Kontakt oss på Kemax hvis du har behov for hjelp; våre regnskapsførere har riktig kompetanse.